A   A  A | A+ | A++

Error in site JavaScript

Rejestracja on-line 24/365 do lekarzy rodzinnych i specjalistów

Godziny pracy personelu medycznego
Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny RODO
Regulamin usługi e-rejestracja
W roku 2012 zostaliśmy wyróżnieni Godłem "Przyjazna Przychodnia". Po kolejnej weryfikacji ważność certyfikatu przedłużono do dnia do 31.01.2020 r.